ISI

ISI
Interfejs Systemu Informatycznego

Komunikacja z Orange poprzez Elektroniczny
Kanał Wymiany Danych lub portal WWW

Dołącz do ISI i zyskaj:

 • Możliwość zamówień
  i obsługę usług regulowanych
 • Weryfikację wariantów
  technicznych
 • Dostęp do Informacji
  Ogólnych, wskaźników (KPI)

BSA

Szerokopasmowy dostęp do Internetu
dla Twojego Abonenta

Szczegóły

LLU

Światłowodowy lub miedziany dostęp sieciowy dla Twojego Abonenta

Szczegóły

WLR

Stacjonarne usługi głosowe

Szczegóły

Dostęp do Kanalizacji kablowej

Dostęp do rozbudowanych zasobów kanalizacji kablowej

Szczegóły

RIO

Wymiana ruchu międzysieciowego

Szczegóły

Kolokacja

Instalacja urządzeń w pomieszczeniu technicznym w celu realizacji usług regulowanych

Szczegóły

Słupy

Podwieszanie kabli światłowodowych

Szczegóły

Wieże, Maszty
i Powierzchnie

Usługa dostępu do Infrastruktury

Szczegóły

Zobacz szczegóły:

Warianty dostępu
 • WWW – dostęp poprzez portal WWW. Dostęp preferowany dla usług infrastrukturalnych lub dla małej liczby usług.
 • EKWD – bezpośrednia komunikacja pomiędzy systemami Orange a PT z wykorzystaniem plików xml, przesyłanych przez Webservice. Preferowany dla usług masowych.
Uzyskiwanie dostępu

 • W celu utworzenia konta dostępowego do Portalu ISI w zakresie Informacji Ogólnych i wskaźników KPI, wypełnij dokument i odeślij na adres:

 • Orange Polska
  Rynek Klientów – Operatorów
  Realizacja Usług
  ul. Lenartowicza 22
  41-219 Sosnowiec

  pobierz wniosek

 • W celu uzyskania dostępu do Portalu ISI w zakresie obsługi abonenckich usług hurtowych BSA, LLU, WLR zgodnie z Modelem Współpracy Międzyoperatorskiej (MWM) oraz RLLO, ROI, RIO i Infrastruktury dla BSA, po podpisaniu umowy SOR, wypełnij dokument i odeślij na adres:

 • Orange Polska
  Rynek Klientów – Operatorów
  Realizacja Usług
  ul. Lenartowicza 22
  41-219 Sosnowiec

  pobierz wniosek

Obsługa awarii ISI

Brak dostępu do aplikacji ISI możesz zgłosić poprzez:

1. Dedykowane linie telefoniczne:

 • 800 14 00 20
 • 800 15 68 68

Zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić w ciągu 1 godziny, wysyłając e-mail na adres: AwarieISI@orange.com

W wiadomości e-mail wpisz następujące informacje:

 • Temat: [Nazwa Operatora_Awaria ISI_numer zgłoszenia otrzymany od konsultanta telefonicznego]
 • Treść: [potwierdzenie wystąpienia problemu oraz dokładny opis objawów].

2. E-mail przesłany na adres: AwarieISI@orange.com

W takim przypadku w wiadomości e-mail wpisz następujące informacje:

 • Temat: [Nazwa Operatora_Awaria ISI]
 • Treść: [Imię, Nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu do kontaktu, adres mailowy do kontaktu, dokładny opis objawów].

Zaloguj się do Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI)

Sprawdź również:

SOR

Oferta określająca
ramowe warunki dostępu
telekomunikacyjnego

ROI

Dostęp do rozbudowanych
zasobów kanalizacji kablowej

Modele Wymiany Danych

Modele planowane
Modele aktualne
Modele dopuszczone do użytkowania