Konsultacje

Zapoznaj się z konsultowanymi modelami wymiany danych MWDP i MWDK, które będą stosowane do ofert ramowych dla usług oferowanych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Raporty

Uzyskaj dostęp do ISI i zapoznaj się z potwierdzoną i ustaloną z UKE listą obowiązujących wskaźników KPI.

Potwierdzona i ustalona z UKE lista obowiązujących wskaźników KPI, została wypracowana wspólnie przez niezależną firmę konsultingową i uczestników rynku. System uwzględnia wszystkie Oferty Regulowane, w podziale na poszczególne grupy usług.

Zobacz także:

SOR

Oferta i warunki dostępu telekomunikacyjnego do usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Wdrożenia TTM

Proces przygotowania i wdrożenia nowej oferty rynkowej

Dowiedz się więcej

ISI

Kanał elektronicznej obsługi zamówień dla usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Słownik pojęć

MWDP

Model Wymiany Danych Procesy to dokument szczegółowo opisujący procesy dostarczania i obsługi usług hurtowych.

MWDK

Model Wymiany Danych Komunikaty to dokument, który opisuje fizyczny model danych i komunikację wg modelu logicznego opisanego w dokumencie MWDP.