Deregulacja usługi WLR i usługi rozpoczynania połączeń

Od 2 października 2020 r., OPL zgodnie z Decyzją Prezesa UKE nie ma obowiązku świadczenia usługi WLR i usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej na zasadach regulowanych. OPL informuje, iż zamierza oferować ww. usługi na podstawie osobnej umowy komercyjnej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 (po zakończeniu ustawowego 90 dniowego okresu przejściowego).

 

  • Przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainteresowanych dalszą współpracą w oparciu o nową umowę komercyjną WLR prosimy o skontaktowanie się z Państwa Opiekunem Klienta w OPL.
  •  

  • Jednocześnie sugerujemy Odsprzedawcom nieposiadającym zawartej umowy z OPL kontakt ze swoim Operatorem w celu upewnienia się co do możliwości dalszego świadczenia usługi głosowej dla swoich abonentów od 01.01.2021.

 

Brak zawarcia umowy komercyjnej uniemożliwi dalsze świadczenie usług dla Państwa abonentów od 01.01.2021