Prace planowe dla WLR i IC – migracja platformy

Informujemy, że 8 czerwca 2020 r., od godziny 00:01 do 07:00, będą prowadzone Prace Planowe, które spowodują czasową niedostępność usługi Premium Rate na numeracji:

  • 70x,
  • CPP 20x
  • HESC 118 xxx (118 000)
  • wybrane AUS 19 xxx (19226, 19229, 19491, 19493, 19497, 19050, 19051)
  • wybrane 80x (800141922, 800406404, 801327736, 801511111, 800162223, 800105104, 800170170, 800180180, 800210210, 800100800 i 801450450)

W tym czasie nie będzie również możliwości realizowania zleceń w zakresie blokad i limitów i ich modyfikacji. W ramach Prac Planowych zostanie również przeprowadzona migracja platformy Telsin do nowej platformy obsługującej ruch Premium Rate.

Po zakończeniu prac i przywróceniu ruchu i usług, obsługa blokad i limitów będzie możliwa wyłącznie na nowej Platformie.

Operatorom korzystającym z usługi WLR proponujemy dostęp do Nowej Platformy na zasadach opisanych w dedykowanym Porozumieniu, które zostanie do przesłane przez Doradców Sprzedaży.

Brak zawarcia Porozumienia na nowych zasadach do 8 czerwca 2020 r. (data migracji i przełączenia ruchu) oznacza jego wypowiedzenie z datą 8 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje u Doradców Sprzedaży lub po wypełnieniu formularza.