Usuwanie uszkodzeń usług hurtowych - działania Orange Polska podczas epidemii koronawirusa

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że Orange Polska w przypadku uszkodzeń hurtowych usług będzie postępować w następujący sposób:

 
1. W przypadku, gdy Technik obawia się o swoje zdrowie:

 

    a) Zlecenie naprawy zostanie zakończone kodem wyjścia „Siła Wyższa” w polu uwagi dodana zostanie informacja „Sprawdzono do ostatniego PD”, wymagana wizyta w lokalu Klienta #KORONAWIRUS#

 

2. W przypadku, gdy Klient obawia się o swoje zdrowie:

 

    a) Zlecenie naprawy zostanie zakończone kodem wyjścia „Brak Abonenta w lokalu”. Dodatkowo do godziny 10:00 dnia następnego, w którym uszkodzenie zostało zamknięte przez OPL, na skrzynkę funkcyjną wykorzystywaną w komunikacji awaryjnej zostanie przekazany plik z informacją, które zgłoszenia są zakończone z uwagi na Koronawirus.

 

Dodatkowo, jeśli Klient będzie obawiał się kontaktu z Technikiem Orange z powodu wirusa, informujemy, że serwisanci zostali przeszkoleni w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności. Technicy Orange stosują się do zasad określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w szczególności zasad dopuszczania do pracy w przypadkach konieczności zachowania okresu kwarantanny.

 

Firmy Partnerskie są również w trakcie doposażenia pracowników w płyn ochronny i w maski (te mają być stosowane na życzenie klienta).