Sprawdź zaktualizowaną ofertę usług BSA w technologii FTTH na obszarach regulowanych

Najważniejsze zmiany w umowie:

  • Dodanie opcji prędkości – 1Gb/s
  • Wprowadzenie nowych opcji prędkości – dostępnych od 18 czerwca 2019 r.

Dodatkowo uszczegółowiliśmy zapisy i wprowadziliśmy modyfikacje zgłoszone przez Operatorów Telekomunikacyjnych.