POKO

Platforma Obsługi Klienta Operatora (POKO)

Szybka realizacja usług
z podpisem cyfrowym

Dzięki usłudze możesz zyskać:

 • Funkcjonalny interfejs użytkownika
 • Dostęp on-line do informacji o zasobach kanalizacji kablowej
 • Podpis elektroniczny
 • Rezygnacja z dokumentów papierowych
 • Ogólnodostępna platforma www
 • Szybkie procesowanie zapytań i wniosków

Zobacz szczegóły:

Gwarantujemy szybkie i elastyczne funkcjonalności do realizacji założeń i terminów ROI
 • POKO jest nowym, funkcjonalnym kanałem obsługi zamówień dla usług hurtowych (obecnie dostępnym dla usługi dostępu do kanalizacji kablowej).
 • Już teraz możesz skorzystać z elektronicznej obsługi zapytań i wniosków z możliwością zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w szczególności w zakresie podpisywania umów).
 • Obsługa zamówień oraz zawieranie umów szczegółowych odbywa się na bazie oddzielnej umowy komercyjnej, a realizacja zamówień i wniosków przebiega według tych samych zasad, które są opisane w Ofercie Ramowej ROI (z wyłączeniem konieczności przekazywania dokumentów papierowych).
Wstępna weryfikacja warunków technicznych on –line
 • Już teraz on –line możesz sprawdzić warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej Orange Polska za pomocą wizualizacji na mapie.
 • Nowa funkcjonalność uprości proces udostępniania kanalizacji kablowej dzięki powiązaniu wyniku Wstępnej Weryfikacji Technicznej z zapytaniem.
 • Zachęcamy do korzystania z weryfikacji on-line każdorazowo przed złożeniem Zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej.
Odbiorcy
 • Każdy Przedsiębiorca Telekomunikacyjny, który chce skorzystać z elektronicznego kanału obsługi zamówień.
 • Przedsiębiorca Telekomunikacyjny składający zapytanie w zakresie dostępu do Kanalizacji kablowej, również w ramach Programu POPC.
Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub wypełnij formularz.

Zaloguj się do Platformy
Obsługi Klienta (POKO)