Telehousing formularz zgłoszeniowy

Wniosek o skorzystanie
z usługi Telehousing

Jeśli chcesz złożyć wniosek o modyfikację lub uruchomienie nowej usługi, pobierz i wypełnij wniosek oraz odeślij go do nas poprzez poniższy formularz.

1. Nazwa firmy *

2. Imię i nazwisko *

3. Adres e-mail *

4. Dodaj załącznik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orange Polska S.A., w celu obsługi przedmiotowego zapytania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r., poz. 922). *

Oświadczam, że jestem prawidłowo umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie punktów 13, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG lub pełnomocnictwa udzielonego przez osobę(-y) reprezentującą (-e) przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.* *

Administratorami danych podanych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do nawiązywania kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty usług, w szczególności usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wyżej wymienioną spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak też zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej wskazanych celach. *

Potwierdź, że nie jesteś robotem i wybierz obrazek, na którym jest: Klucz.


Zamknij