POKO

Platforma Obsługi Klienta Operatora (POKO)

Szybka realizacja usług
z podpisem cyfrowym

Dzięki usłudze możesz zyskać:

 • Funkcjonalny interfejs użytkownika
 • Dostęp on-line do informacji o zasobach kanalizacji kablowej i słupów
 • Dostęp on-line do informacji o zasobach dla Transmisji Danych i Internetu
 • Podpis elektroniczny i rezygnacja z dokumentów papierowych
 • Ogólnodostępna platforma www
 • Szybkie procesowanie zapytań i wniosków

Zobacz szczegóły:

Gwarantujemy szybkie i elastyczne funkcjonalności w celu realizacji zapytań
 • POKO jest dostępnym przez www kanałem obsługi zapytań i zamówień usług hurtowych dostępu do kanalizacji kablowej, słupów, transmisji danych.
 • Już teraz możesz skorzystać z elektronicznej obsługi zapytań i wniosków z możliwością zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w szczególności w zakresie podpisywania umów).
 • Obsługa zamówień oraz zawieranie umów szczegółowych odbywa się na bazie oddzielnej umowy komercyjnej, a realizacja zamówień i wniosków przebiega według zasad umowy ramowej dla danej usługi (z wyłączeniem konieczności przekazywania dokumentów papierowych).
Wstępna weryfikacja warunków technicznych on-line
 • Możliwość sprawdzenia za pomocą wizualizacji na mapie warunków technicznych dostępu do kanalizacji kablowej oraz dostępu do słupów Orange Polska.
 • Uproszczony proces udostępniania kanalizacji kablowej i słupów dzięki powiązaniu wyniku Wstępnej Weryfikacji Technicznej z zapytaniem.
Podgląd infrastruktury Orange Polska
 • Możliwość podglądu na mapie infrastruktury Orange Polska, w szczególności obiektów Orange Polska, kanalizacji kablowej, węzłów światłowodowych, punktów dostępowych Cu.
Odbiorcy
 • Każdy Przedsiębiorca Telekomunikacyjny, który chce skorzystać z elektronicznego kanału obsługi zamówień.
 • Przedsiębiorca Telekomunikacyjny składający zapytanie w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej i słupów, również w ramach Programu POPC, a także usług transmisji danych.

POKO – szybciej,
łatwiej, oszczędniej

Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi,
skontaktuj się ze swoim Opiekunem
Sprzedaży lub wypełnij formularz

Zaloguj się do Platformy
Obsługi Klienta (POKO)