Panel klienta

Zaloguj się do Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI)

Komunikacja z Orange poprzez Elektroniczny Kanał Wymiany Danych lub portal www.

ISI umożliwia dostęp do Informacji Ogólnych, wskaźników (KPI) oraz zamawianie i obsługę usług hurtowych.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi wariantów, uzyskiwaniem dostępu oraz obsługą awarii ISI.


Zaloguj się do Platformy Obsługi Klienta Operatora (POKO)

Szybka realizacja usług z podpisem cyfrowym.

POKO jest elektronicznym kanałem kontaktu z Klientami-Operatorami umożliwiającym składanie i obsługę zamówień
dla usług dostępu do kanalizacji kablowej oraz dostępu do słupów.

Zapoznaj się z funkcjonalnościami i Instrukcją użytkowania Interfejsu POKO.

Skontaktuj się z nami