Projekty dostępowe (PARP)

Projekty dostępowe (PARP)

Projekty dostępowe z dofinansowaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Umożliwiamy świadczenie usługi BSA w technologii VDSL.

  • Nowe węzły IP DSLAM wybudowane w ramach projektów, umożliwiają świadczenie usługi BSA w technologii VDSL o przepustowości powyżej 30 Mb/s.
Dajemy Ci proste rozwiązania:

W ramach uzupełnienia usługi BSA, w lokalu abonenta:

  • Weryfikujemy możliwośc dostępu do usługi poprzez sprawdzenie warunków technicznych dla konkretnej linii.
  • Informujemy o realizacji projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z dofinansowaniem w ramach działania II.1 PO RPW.
  • Aktualizujemy bazy zasięgu nowych urządzeń IP DSLAM, sukcesywnie, po odbiorach poszczególnych etapów inwestycyjnych.
Dołącz do ISI i uzyskaj informacje oraz dane w zakresie urządzeń IP DSLAM
  • Z uwagi na ograniczony zasięg inwestycji, Orange nie proponuje nowej opcji synchronizacji dla usługi BSA.
  • Zamawiając usługę BSA, Przedsiębiorca Telekomunikacyjny powinien posługiwać się istniejącą opcją usługi, „up to 80 Mb/s”.
  • Planowany termin zakończenia Projektów, wynikający z podpisanych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziany jest na dzień 31 października 2015 r.

Baza nowych urządzeń IP DSLAM dostępna jest w portalu ISI (w katalogu głównym)