Konsultacje

Konsultacje

Podsumowanie zakończenia konsultacji MWDP dla usług masowych 6.0. i usług komercyjnych 6.0.1
  • Informujemy, że zakończyliśmy etap konsultacji modeli procesowych: Model Wymiany Danych Procesy dla usług Komercyjnych w wersji 6.0.1 i Model Wymiany Danych Procesy dla usług Masowy w wersji 6.0.

Pobierz materiały

  • W związku ze zmianą terminu wdrożenia, o dacie obowiązywania nowej wersji MWDP, poinformujemy w późniejszym terminie (przy zachowaniu terminów obowiązujących w SOR od daty wejścia w życie).
Konsultacje MWDP Komercyjny 6.0.1 i MWDP Masowy 6.0
  • Informujemy, iż w dniu 17 marca 2016 r. przekazujemy do konsultacji Model Wymiany Danych Procesy dla usług Komercyjnych w wersji 6.0.1 i Model Wymiany Danych Procesy dla usług Masowy w wersji 6.0.

Pobierz materiały do konsultacji.

Konsultacje MWDK 5.2-0-3.1
  • Informujemy, iż w dniu 1 lutego 2016 r. przekazujemy do konsultacji Model Wymiany Danych Komunikaty dla Usług Masowych w wersji 5.2, opisujący zasady komunikacji międzyoperatorskiej dla nowo wdrażanych funkcjonalności wynikających z SOR.

Pobierz materiały do konsultacji.

Sprawdź również:

ISI

Komunikacja z Orange poprzez
Elektroniczny Kanał Wymiany
Danych lub portal www

SOR

Oferta określająca
ramowe warunki dostępu
telekomunikacyjnego

TTM

Wspólne standardy