Kanalizacja Kablowa

Dostęp do kanalizacji
kablowej

Warunki zapewnienia dostępu
do rozbudowanych zasobów
kanalizacji kablowej

Zobacz szczegóły:

  • Warunki Dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej określają zasady zawierania umów na dostęp do kanalizacji kablowej, warunki techniczno-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu.
  • Usługa dostępu do kanalizacji kablowej jest usługą regulowaną na skutek Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.1.2017.97 z dnia 11.09.2018 r.
  • Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub wypełnij formularz