Kolokacja

Kolokacja

Instalacja urządzeń w pomieszczeniu
technicznym w celu realizacji
usług regulowanych

Dzięki usłudze możesz zyskać:

  • Dostęp do naszej sieci
  • Powierzchnię techniczną do zainstalowania urządzeń/kabla

Usługi uzupełniające:

Kolokacja w SOR

Zasady i warunki świadczenia Kolokacji zawarte są w Części VI SOR – Ofercie ramowej, określającej ramowe warunki, dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń hurtowego dostępu do:

  • sieci (IC), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony (LLU),
  • łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA).
Projekt techniczny w Kolokacji
  • Dodatkowo oferujemy usługę wykonania projektu technicznego dla instalowanych w obiekcie Orange kabli i urządzeń telekomunikacyjnych.

Dowiedz się więcej - zadzwoń do swojego Opiekuna sprzedaży lub wypełnij formularz

Sprawdź również:

Telehousing

Najem powierzchni
technicznej dla usług
nieregulowanych

Projekty
techniczne

Zamów projekt teczniczny
w atrakcyjnej cenie

SOR

Oferta określająca
ramowe warunki dostępu
telekomunikacyjnego

Dokumenty