Infrastruktura Orange Polska

Infrastruktura Orange Polska

Realizuj usługi z infrastrukturą Orange

Infrastruktura

 • Posiadamy największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz transmisji danych. Udostępniamy informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej Jednostkom Samorządu Terytorialnego.

Zobacz szczegóły:

Zobacz, jak prosto możesz zaplanować swoją sieć
 • Działamy we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego, prowadzimy własną działalność badawczą i wdrożeniową.
 • Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu usług i rozwiązań telekomunikacyjnych profilowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów Operatorów Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Oferujemy zaawansowane rozwiązania niestandardowe, obejmujące m.in. profesjonalne doradztwo, projektowanie, wdrożenie, optymalizację oraz modernizację sieci telekomunikacyjnej.
Dajemy Ci proste rozwiązania

Przekazujemy informacje o:

 • istniejących węzłach sieci telekomunikacyjnej,
 • połączeniach istniejących pomiędzy węzłami sieci Orange,
 • istniejącej sieci dostępowej (odpowiednio w województwie, powiecie, gminie, miejscowości),
 • liczbie abonentów,
 • świadczonych usługach hurtowych.
Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

Dane o istniejącej infrastrukturze przygotujemy na podstawie pisemnego wniosku przesłanego przez daną JST do Orange, podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

W piśmie uwzględnij informację, której gminy, powiatu lub województwa dotyczy wniosek oraz wskazanie celu ich wykorzystania.
Prześlij wniosek na adres:

  • Orange Polska
  • ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice
 • Orange przekazuje dane w terminie do 30 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 • Przekazywane dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153/03, poz.1503), rozdział 2, artykuł 11.

Wszelkie zapytania dotyczące przekazywania danych można kierować poprzez formularz.