Zmiana adresu korespondencyjnego kancelarii Rynku Hurtowego w Sosnowcu

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie adres korespondencyjny kancelarii Rynku Hurtowego w Sosnowcu (ul. Lenartowicza 22). Zamiast dotychczasowego adresu obowiązywać będą 2 nowe adresy:

 

ORANGE POLSKA
Kancelaria OA
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

 

Adres ten będzie właściwy dla przesyłania:
• zamówień
• zleceń
• rezygnacji
• dokumentacji projektowej
• protokołów zdawczo-odbiorczych i powykonawczych
• oświadczeń klienckich.

 

ORANGE POLSKA
Rynek Hurtowy
ul. Żelazna 2
40-851 Katowice

 

Adres ten będzie właściwy dla przesyłania umów szczegółowych dla usług infrastrukturalnych:
• kanalizacja kablowa
• kanalizacja telekomunikacyjna budynku
• łącza dzierżawione
• słupy
• wieże i maszty
• telehousing
• kolokacja
• tory światłowodowe
• udostępnienie miejsca w szafie