PRS WLR - migracja platformy - tymczasowe wstrzymanie prac

Informujemy iż Prace Planowe mające na celu przełączenie platformy Telsin na platformę Modica zostały tymczasowo wstrzymane.
 
 
Ruch na poniższą numerację nie został zablokowany i jest nadal kierowany na platformę Telsin:
 

    • 70x,
    • CPP 20x
    • HESC 118xxx (118000)
    • wybrane AUS 19xxx (19226, 19229, 19491, 19493, 19497, 19050, 19051)
    • Wybrane 80x (800141922, 800406404, 801327736, 801511111, 800162223, 800105104, 800170170, 800180180, 800210210, 800100800 i 801450450)

 
 
Operatorzy mogą nadal korzystać z platformy Telsin niezależnie od zawartego nowego porozumienia. W razie pytań prośba o kontakt z dedykowanym opiekunem sprzedaży.