Nowości w aplikacji Kalendarz Wizyt Monterskich

Już od 8 czerwca 2020 r. w aplikacji Kalendarz Wizyt Monterskich będzie można samodzielnie dokonać zmiany terminu realizacji zlecenia dostarczenia usługi szerokopasmowej BSA podczas instalacji wynikającej z przyczyn klienckich lub z przyczyn technicznych.

Skorzystanie w nowej funkcjonalności możliwe jest wówczas, gdy:

  • do ustalenia pierwotnego terminu realizacji zlecenia wykorzystywana jest opcja rezerwowania slotów czasowych w Aplikacji Kalendarz Wizyt Monterskich
  • podpisane zostanie stosowne porozumienie.

Zobacz więcej informacji o usłudze BSABSA FTTH.