Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla procesów instalacji i usuwania uszkodzeń usług hurtowych

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, informujemy, że Orange Polska S.A. wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa w procesie instalacji oraz usuwania uszkodzeń dla usług hurtowych.

 
1. Zmiany dotyczą ograniczenia bezpośrednich kontaktów Techników Orange Polska S.A. z Klientami, które polegają na:

 

  a) Eliminacji pomiarów po zakończeniu instalacji w lokalu Klienta dla usługi VDSL

 

  b) Wstrzymaniu odbiorów CPE przy deinstalacjach – dotyczy Usługi WLR oraz urządzeń zakończeń abonenckich dla Usługi Transmisja Danych do odwołania.

 

2. Działania chroniące Technika Orange Polska S.A. przed zakażeniem:

 

  a) Jeśli Technik Orange Polska S.A. nie może się skontaktować z Klientem i potwierdzić wizyty, w tym uzyskać informacji o objęciu Klienta kwarantanną, Technik zamyka zlecenie instalacji z kodem wyjścia „Brak Abonenta w lokalu”, a zlecenie naprawy zostanie zakończone kodem wyjścia: „Siła Wyższa”, w polu uwagi dodana zostanie informacja „Sprawdzono do ostatniego PD”, wymagana wizyta w lokalu Klienta #KORONAWIRUS# . Technik w takim wypadku umawia inny termin wizyty.

 

  b) Prosimy Operatorów, aby informowali Orange Polska S.A. o Klientach, którzy objęci są kwarantanną. Komunikat powinien znaleźć się w treści zgłoszenia uszkodzenia. W przypadku zleceń instalacji następuje wstrzymanie przesyłania zleceń lub umawianie Klientów po terminie kwarantanny.

 

Prosimy o ograniczenie składania zleceń instalacji i zgłoszeń uszkodzeń usług dla adresów, gdzie przebywają osoby objęte przymusową kwarantanną. Dodatkowo prosimy o poinformowanie swoich Klientów, że przed realizacją wizyty w lokalu Klienta, Technik skontaktuje się z Klientem Operatora z numeru 503 500 303, jak również będzie odbierał od Klienta oświadczenia, iż żadna z osób przebywających w lokalu nie jest objęta kwarantanną. Kontakt będzie wykonywany wyłącznie w celu potwierdzenia możliwość bezpiecznego wykonania prac w lokalu Klienta.

 

  c) W trakcie realizacji zgłoszenia uszkodzenia/zlecenia instalacji:
  – Technik Orange Polska S.A. przed udaniem się do lokalu Klienta w rozmowie telefonicznej odpytuje czy Klient objęty jest kwarantanną

   

  – Technik Orange Polska S.A. w trakcie wizyty w lokalu Klienta poprosi o podpisanie przez Klienta oświadczenia, iż żadna z osób przebywających w lokalu nie jest objęta kwarantanną. Jeśli Klient lub inna osoba przebywająca w lokalu odbywa kwarantannę lub nie chce podpisać oświadczenia

 

Technik Orange Polska S.A. może odstąpić od instalacji/usuwania uszkodzenia. W przypadku instalacji Technik będzie miał możliwość przełożyć terminu realizacji wizyty w lokalu Klienta poprzez zmianę terminu umówienia wskazując przyczynę: SIŁA WYŻSZA (max do 14DR). W przypadku usuwania uszkodzeń zlecenie naprawy zostanie zakończone kodem wyjścia: „Siła Wyższa”, w polu uwagi dodana zostanie informacja „Sprawdzono do ostatniego PD”, wymagana wizyta w lokalu Klienta #KORONAWIRUS#

 

Jednocześnie Orange Polska S.A. uprzejmie informuje o obowiązywaniu komunikatów dotyczących postępowania w przypadku instalacji oraz usuwania uszkodzeń w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce.

 
 

Komunikat nie stanowi oferty zgodnie z art. 661 KC