Wyłączenie z eksploatacji infrastruktury miedzianej

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku zostaną wyłączone z eksploatacji kable miedziane w obiekcie Kalisz,

ul. Złota 71. W związku z powyższym pod wskazanym w załączniku adresem zostanie ograniczona możliwość realizacji usług LLU, BSA, WLR.