Wyłączenie z eksploatacji infrastruktury miedzianej

Informujemy, że z dniem 1 maja 2020 roku zostaną wyłączone z eksploatacji kable magistralne z obiektu Wręczyca Wielka zasilające obiekty w miejscowościach: Szarlejka, Nowa Szarlejka i Gorzelnia. W związku z powyższym pod wskazanymi w załączniku adresami zostanie ograniczona możliwość realizacji usług LLU i BSA.

Wszelkie dodatkowe informacje, można uzyskać przesyłając zapytanie na adres e-mailowy: Komunikacja.Inwestycje@orange.com