Warunki dostępu do Kanalizacji: kablowej i telekomunikacyjnej budynku

Zgodnie z postanowieniami decyzji Prezesa UKE z 11 września br., najpóźniej od 15 marca 2019 r. zapewniamy gotowość do zawierania Umów Ramowych i Szczegółowych oraz rozpatrywania zapytań o dostęp do infrastruktury technicznej.

Do czasu wdrożenia ww. funkcjonalności, udostępnianymi infrastrukturę techniczną na dotychczasowych zasadach.