Oferta komercyjna Testy urządzeń dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – dodatkowy zakres

Informujemy, że od dnia 14 lutego 2017 r. poszerzamy zakres oferty na Testy urządzeń dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych o dodatkowe testy związane z urządzeniami ONT. Pozostały zakres nie ulega zmianie.
Z oferty mogą skorzystać Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni którzy podpisali umowę SOR.