Agregacja dla BSA

Informujemy, iż w dniu 02 listopada 2016 r., uruchamiamy nową usługę umożliwiającą agregację ruchu do jednego PDU dla usługi BSA na poziomie dostępu Ethernet. Usługa polega na tranzycie ruchu do jednego wybudowanego przez Przedsiębiorcę Telekomunikacyjnego (PT) Punktu Dostępu do Usługi.

Warunkiem skorzystania z rozwiązania jest zawarcie umowy SOR oraz porozumienia „Agregacja PDU”.

Zakres PDU agregacyjnego:

  • 1 PDU agregujące ruch z terenu całego kraju.
  • 1 interfejs 1 GE.
  • Dostęp do technologii xDSL oraz FTTH.

Nowa usługa hurtowa ma charakter fakultatywny i skorzystanie z niej zależy od decyzji PT.

Zasady realizacji nowej usługi hurtowej są spójne z procesami realizacji usług w SOR.