Publikacja MWD Komunikaty dla Usług Masowych i Infrastrukturalnych w wersji 2.25

Informujemy, iż w zakładce SOR został opublikowany Model Wymiany Danych Komunikaty dla Usług Masowych i Infrastrukturalnych w wersji 2.25, opisujący zasady realizacji procesów objętych Modelem Współpracy Międzyoperatorskiej oraz procesów realizowanych poprzez ISI zgodnie z Ofertą SOR. Publikacja modelu wynika z implementacji niezbędnych poprawek po testach międzyoperatorskich.