DrukujEXPORTUJ PDF

OperatorzyTelehousing
Infrastruktura telekomunikacyjna

Usługa polega na udostępnianiu w obiektach Orange pomieszczeń, powierzchni lub miejsc spełniających odpowiednie warunki techniczne (najem powierzchni teletechnicznej w budynku, kontenerze, najem miejsca w szafie zewnętrznej lub studni kablowej).

Wynajmij powierzchnie techniczne i uzyskaj dostęp do usług Orange

Telehousing jest zestawem usług skierowanym do operatorów - podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną, posiadających odpowiedni wpis do rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Dajemy Ci proste rozwiązania

Umożliwiamy instalację urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz zestawianie połączeń pomiędzy tymi urządzeniami, jak również z siecią Orange, a także zestawianie połączeń do takich usług, jak:
Pakietowa transmisja danych
Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych.

Oferujemy:

Zajęcie przełącznicy dla punktów zakończenia włókien (PZW) (wynajęcie części przełącznicy w celu zakończenia  kabla  i rozszycia włókien światłowodowych umożliwiających  korzystanie z usług Telehousingu)
 Najem powierzchni w celu instalacji własnej szafy telekomunikacyjnej w sali lub na powierzchni telehousingowej
 Najem powierzchni wraz z szafą telekomunikacyjną Orange lub miejsce w szafie telekomunikacyjnej, w sali lub na powierzchni telehousingowej
 Najem miejsca w szafie zewnętrznej lub studni kablowej bez konieczności doprowadzania zasobów do budynku Orange
 Zestawienie połączenia na przyłącznicy - połączenia pomiędzy urządzeniami/PZW różnych operatorów, od urządzeń do sieci Orange, od urządzeń/PZW do usług Orange,
w tym do platformy TPIX.

Dołącz do platformy TPIX z dowolnego punktu z kraju i realizuj swoje usługi

Posiadamy 21 sal telehousingowych w centrach dużych miast - 5 w Warszawie, 2 we Wrocławiu, 2 w Gliwicach, 2 w Katowicach, 2 w Łodzi,  po 1 w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Krakowie i Szczecinie
Posiadamy powierzchnie telehousingowe (w pozostałych obiektach Orange udostępniamy  powierzchnie po sprawdzeniu warunków technicznych)
Umożliwiamy instalację urządzenia we własnej szafie lub w szafie wynajętej (wynajmujemy całą szafę lub tylko jej część)
Udostępniamy miejsca w szafie zewnętrznej oraz mufie optycznej komutowanej instalowanej w studni kablowej (umożliwiamy zakończenia kabla lub zainstalowania urządzenia w celu odbioru usług Orange bez konieczności doprowadzania zasobów do budynku Orange)
Gwarantujemy dostęp do platformy TPIX z obiektów Orange zlokalizowanych poza Warszawą (umożliwiamy zestawienia połączeń pomiędzy obiektami Orange przy wykorzystaniu usług: pakietowej transmisji danych lub dzierżawy łączy telekomunikacyjnych)
Oferujemy dostęp do sieci Orange oraz innych telekomunikacyjnych użytkowników, których urządzenia zostały zainstalowane w sali lub na powierzchni telehousingowej (realizacja połączeń pomiędzy urządzeniami/PZW różnych operatorów)
Gwarantujemy okno serwisowe, czyli bezpłatny dostęp do urządzeń OA (określony czas miesięcznie)
Umożliwiamy skorzystanie z usługi "Zdalna ręka" - wykonamy czynności związane z konserwacją  i naprawą urządzeń operatora

 

Dołącz do nas

Sprawdź nowości
w ofercie

Zapisz się do naszego
Newslettera

Poinformuj nas, gdzie chcesz
dostarczać usługi

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

telefon komórkowyinternet stacjonarnytelewizjainternet mobilnytelefon stacjonarny

Skontaktuj się z nami
Infolinia dla Operatorów 19 333


Materiały reklamowe

Oferta dla Operatorów Krajowych
12.07.2016
Punkt obioru naszych usług bliżej Operatora – rozszerzamy zakres Oferty Telehousing
Od 18 lipca 2016r. wprowadziliśmy do stosowania rozwiązanie rozszerzające zakres dotychczas obowiązującej Oferty Telehousing. Nowa propozycja, to możliwość odbioru usług transmisji danych w mufie optycznej komutacyjnej instalowanej w studni kablowej.