ROI

Reference Offer
for Infrastructure (ROI)

Dostęp do rozbudowanych
zasobów kanalizacji kablowej.

Zobacz szczegóły:

  • Oferta ROI to ramowa oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna, w zakresie kanalizacji kablowej. Określa ona ramowe warunki zawierania umów na dostęp do kanalizacji kablowej, warunki techniczno-eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu.
  • Usługa dostępu do kanalizacji kablowej jest usługą regulowaną na skutek decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT-WORK-6082-7/11(179) z dnia 23.11.2012 r., w której Orange Polska została uznana za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie udostępniania kanalizacji kablowej.
  • Oferta przeznaczona jest dla operatorów – podmiotów telekomunikacyjnych eksploatujących sieci publiczne oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Aktualna Decyzja UKE – dostęp do kanalizacji kablowej ROI

ROI (Reference Offer for Infrastructure)
  • Usługa dostępu do kanalizacji kablowej jest usługą regulowaną na skutek decyzji Prezesa UKE
    DHRT-WORK-6082-7/11(179) z dnia 23.11.2012 r.
  • Oferta określa ramowe warunki zawierania umów na dostęp do kanalizacji kablowej, warunki
    techniczno – eksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu.
Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub wypełnij formularz.
Podziel się z nami opinią na temat funkcjonowania serwisu