Projekty dostępowe (PARP)

Projekty dostępowe (PARP)

Projekty dostępowe
z dofinansowaniem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Umożliwiamy świadczenie
usługi BSA w technologii VDSL.

 • Nowe węzły IP DSLAM wybudowane w ramach projektów,
  umożliwiają świadczenie usługi BSA w technologii VDSL
  o przepustowości powyżej 30 Mb/s.
Dajemy Ci proste rozwiązania:

W ramach uzupełnienia usługi BSA, w lokalu abonenta:

 • Weryfikujemy możliwośc dostępu do usługi poprzez sprawdzenie warunków technicznych dla konkretnej linii.
 • Informujemy o realizacji projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z dofinansowaniem w ramach działania II.1 PO RPW.
 • Aktualizujemy bazy zasięgu nowych urządzeń IP DSLAM, sukcesywnie, po odbiorach poszczególnych etapów inwestycyjnych.
Dołącz do ISI i uzyskaj informacje oraz dane w zakresie urządzeń IP DSLAM
 • Z uwagi na ograniczony zasięg inwestycji, Orange nie proponuje nowej opcji synchronizacji dla usługi BSA.
 • Zamawiając usługę BSA, Przedsiębiorca Telekomunikacyjny powinien posługiwać się istniejącą opcją usługi,
  „up to 80 Mb/s”.
 • Planowany termin zakończenia Projektów, wynikający z podpisanych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziany jest na dzień 31 października 2015 r.

Baza nowych urządzeń IP DSLAM
dostępna jest w portalu ISI
(w katalogu głównym)