RLLO

Reference Leased
Lines Offer (RLLO)

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

Zobacz szczegóły:

  • Oferta umożliwia dzierżawę łączy cyfrowych o przepływnościach od 64kbit/s do 2Mbit/s oraz dzierżawę łączy analogowych o maksymalnej długości do 10km.
  • Usługa dostępu do kanalizacji kablowej jest usługą regulowaną na skutek decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT-WORK-6082-7/11(179) z dnia 23.11.2012 r., w której Orange Polska została uznana za przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie udostępniania kanalizacji kablowej.
  • Oferta przeznaczona jest dla operatorów – podmiotów telekomunikacyjnych eksploatujących sieci publiczne oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub wypełnij formularz.