Kolokacja

Kolokacja

Instalacja urządzeń w pomieszczeniu
technicznym w celu realizacji
usług regulowanych

Dzięki usłudze możesz zyskać:

 • Dostęp do naszej sieci
 • Powierzchnię techniczną do zainstalowania urządzeń/kabla

Usługi uzupełniające:

Kolokacja w SOR

Zasady i warunki świadczenia Kolokacji zawarte są w Części VI SOR – Ofercie ramowej, określającej ramowe warunki, dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń hurtowego dostępu do:

 • sieci (IC), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony (LLU),
 • łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA).
Projekt techniczny w Kolokacji
 • Dodatkowo oferujemy usługę wykonania projektu technicznego dla instalowanych w obiekcie Orange kabli i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Sprzedaży lub wypełnij formularz.

  Sprawdź również:

  Telehousing

  Najem powierzchni
  technicznej dla usług
  nieregulowanych

  Projekty
  techniczne

  Zamów projekt teczniczny
  w atrakcyjnej cenie

  SOR

  Oferta określająca
  ramowe warunki dostępu
  telekomunikacyjnego

  Dokumenty