OperatorzyOferta dla operatorów krajowych

Oferta krajowa Orange Polska dedykowana jest dla operatorów krajowych i obejmuje swoim zakresem usługi świadczone na terytorium Polski.

Dajemy Ci proste rozwiązania w najniższych cenach

Ceny te są wynikiem kalkulacji kosztów, nad którymi czuwa Urząd Komunikacji Elektronicznej. Usługi dostępne są w każdym miejscu w całym kraju.


Możesz na nas liczyć zawsze i wszędzie - mamy najnowocześniejsze technologie
i najszerszy zakres usług: SOR:
oferujemy Super Ofertę Ramową w zakresie sieci stacjonarnej określającą ramowe warunki dostępu          
                                                                        
 Infrastruktura:
umożliwiamy dostęp do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej innym operatorom publicznych sieci telekomunikacyjnych                                      
 
Transmisja Danych: gwarantujemy bezpośredni dostęp do najwiekszej
w Polsce sieci internetowej -jesteśmy sprawdzonym dostawcą treści krajowych
i zagranicznych

 Połączenie sieci: posiadamy największą sieć telekomunikacyjną w Polsce
i oferujemy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne na terenie
całego kraju oraz poza jego granicami


          

 Inne oferty: realizujemy migrację usług hurtowych, oferujemy usługi  zapewniające
stały i kompleksowy dostęp do bazy numerów i spisu abonentów dla klientów końcowych i operatorów

 Usługi międzynarodowe: oferujemy usługi przeznaczone dla operatorów prowadzących działalność telekomunikacyjną na polskim rynku, dysponujących detalicznym lub hurtowym telefonicznym ruchem głosowym, kierowanym za granicę

 Wymagania techniczne: gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług
- pomożemy w doborze parametrów technicznych

 Time To Market Hurt (TTM Hurt): udostepniamy proces przygotowania wdrożenia nowej oferty rynkowej, zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy oraz wymaganiami prawa


Mamy bezpośrednie połączenie z największą liczbą operatorów telekomunikacyjnych

 

 Dołącz do nas

Sprawdź nowości
w ofercie

Zapisz się do naszego
Newslettera

Poinformuj nas, gdzie chcesz
dostarczać usługi

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

telefon komórkowyinternet stacjonarnytelewizjainternet mobilnytelefon stacjonarny

Skontaktuj się z nami
Infolinia dla Operatorów 19 333


Materiały reklamowe

Oferta dla Operatorów Krajowych