Newsletter

Bądź na bieżąco, wypełnij formularz
i zapisz się do Newslettera.

1. Nazwa firmy *

2. Imię i nazwisko *

3. NIP *

4. Adres e-mail *

Wyrażam zgodę na:


Przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.*

Przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania powyższego Newslettera, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016, poz. 922 t.j. z dnia 28 czerwca 2016).

Używanie przez Orange Polska S.A. automatycznych systemów wywołujących oraz urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.**


* Zgodnie z art.172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 16 września 2016 r., poz. 1489).


** Zgodnie z art.172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 16 września 2016 r., poz. 1489).


Administratorem danych podanych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160.
Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do otrzymywania Newslettera Orange Polska S.A.


Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak też zgłaszania żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej.

Potwierdź, że nie jesteś robotem i wybierz obrazek, na którym jest: Ciężarówka.