Kontakt

Kontakt

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

Pozostańmy w kontakcie

Dzwoniąc pod powyższy numer, Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą uzyskać:

 • ogólne informacje o hurtowych usługach regulowanych i komercyjnych, nawiązaniu współpracy z Orange Polska oraz obsłudze posprzedażowej, rozliczeniach i reklamacjach,
 • informacje dotyczące statusu usunięcia uszkodzenia usług infrastrukturalnych i transmisji danych.

Infolinia dla Operatorów 19 333 w zakresie usług i produktów hurtowych udziela informacji
w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00.


Pod tym numerem Operatorzy mogą też zgłaszać awarie usług infrastrukturalnych i transmisji danych – 7 dni w tygodniu przez 24 h.

e-mail: Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję handlową dotyczącą usług międzyoperatorskich (w tym ofert, umów i porozumień).

e-mail: TTMHurt.wnioski@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować wnioski dotyczące modyfikacji lub wprowadzenia nowej usługi w ramach procesu TTM Hurt.

Zainicjuj proces TTM

e-mail: Komunikacja.KPI@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą raportowania szczegółowych wartości indywidualnych wskaźników operatora – KPI.
Orange Polska S.A.
Rynek Klientów – Operatorów
Realizacja Usług
ul. Lenartowicza 22
41-219 Sosnowiec
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą wysyłać wypełniony wniosek w celu utworzenia konta dostępowego do Portalu ISI w zakresie:

 • Informacji Ogólnych i wskaźników KPI,
 • obsługi abonenckich usług hurtowych BSA, LLU, WLR zgodnie z Modelem Współpracy Międzyoperatorskiej (MWM),
 • obsługi abonenckich usług hurtowych RLLO, ROI, RIO i Infrastruktury dla BSA, po podpisaniu umowy SOR.

Zobacz

e-mail: Interwencje.hurtowe@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować zapytania dotyczące migracji z/do Orange Klientów w zakresie usług regulowanych, infrastrukturalnych oraz pozostałych zamówień hurtowych.

Więcej informacji o Kompleksowej Obsłudze Interwencji

Obsługa Klienta Operatora

e-mail: ObslugaKlientaOperatora@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą obsługi usług hurtowych (w tym obsługi zleceń i realizacji usług hurtowych).

e-mail: Komunikacja.Inwestycje@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą obsługi usług hurtowych (w tym obsługi zleceń i realizacji usług hurtowych),
 • przesyłać zapytania o dodatkowe informacje dotyczące usług regulowanych, w tym infrastruktury Orange.

Odpowiedzi będą udzielane z uwzględnieniem zasady niedyskryminacji w rozumieniu Porozumienia TP-UKE z dnia 22 października 2009 r. oraz obowiązujących przepisów prawa.

Informacje w zakresie infrastruktury, które uszczegóławiają zakresy, terminy oraz dane geolokalizacyjne realizowanych inwestycji, przekazywane będą w zakresie dostępnym na etapie skierowania zapytania.

Orange Polska zastrzega możliwość zmiany planów inwestycyjnych, w tym zmiany:

 • terminów realizowanych inwestycji wskutek konieczności spełnienia przez Orange wymogów formalno-prawnych (m.in. uzyskania pozwoleń administracyjnych),
 • innych czynników wpływających na termin, zakres oraz sposób realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, Orange Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów związane z powyższymi zmianami.

e-mail: ObslugaKlientaOperatora@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą potwierdzenia udziału w warsztatach, szkoleń, opinii i uwag do dokumentów konsultowanych (poza dokumentami konsultowanymi w ramach procesu TTM Hurt).

Rozliczenia i Systemy Bilingowe

e-mail: Rozliczenia.OPERATORZY@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą rozliczenia usług hurtowych.

e-mail: platnosci.operatorskie@orange.com

Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą:

 • kierować korespondencję dotyczącą danych związanych z rozliczaniem wpłat (rozrachunki), kompensat i not odsetkowych.